Το www.salko.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” που εδρεύει στην Σίνδο, Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. 
Η είσοδος σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.salko.gr αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους χρήσης που αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, παρακαλούμε να διακόψετε άμεσα την χρήση του παρόντος ιστότοπου www.salko.gr.

Παρακάτω, θα βρείτε αναλυτικά όλες τις ενότητες που αφορούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου του www.salko.gr .

1. Πνευματικά Δικαιώματα

Η ιστοσελίδα www.salko.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, παιχνίδια, δεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής: το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, αποστολή, μετάδοση ή αναμετάδοση οποιουδήποτε στοιχείου του ως άνω Περιεχομένου για εμπορικούς λόγους ή δημόσια χρήση, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρίας μας. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία αυτής της ιστοσελίδας, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από το προσωπικό, μη εμπορικό σκοπό. Συμφωνείτε στο να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο μόνο για νόμιμη χρήση ενώ η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για δικούς της λόγους οποιοδήποτε υλικό παρέχεται μέσω αυτής της ιστοσελίδας , συμπεριλαμβανομένων κειμένων και εικόνων, ακόμη και για εκδοτικούς σκοπούς.
Δεν επιτρέπεται από τρίτους η χρήση του ιστότοπου.

2. Περιορισμός Ευθύνης

Προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο www.salko.gr είναι ακριβείς, πλήρεις και ανανεώνονται σε τακτική βάση. 
Η “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί για την αδιάκοπη λειτουργία της ιστοσελίδας ούτε και φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης η “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” δεν εγγυάται την προστασία από ηλεκτρονικούς υιούς ή άλλα επιβλαβή ηλεκτρονικά στοιχεία, μέσω χρήσης του ιστότοπού της. 
Τέλος ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
3. Τροποποίηση των όρων

Οι γενικοί όροι ρυθμίζονται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή ακυρώσεις θα έχουν άμεση ισχύ ενώ η “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Αφού γίνει η κοινοποίηση, η πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας θα θεωρείται ως πλήρης αποδοχή των τροποποιήσεως που πραγματοποιήθηκαν.
Εάν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μετά την ανακοίνωση τροποποίησης των όρων χρήσης, σημαίνει πως συμφωνείται με τους νέους Όρους Χρήσης.
Για το λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να παρακολουθείτε σε συχνή βάση τους Όρους Χρήσης, προκειμένου να τους γνωρίζετε επακριβώς.
Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.
4. Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα

Το www.salko.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

5. Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε κάνοντας κλικ στο «Συνεργάτες Χονδρικής» και είσοδο έπειτα στο λογαριασμό σας. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είστε εσείς και η ευθύνη για τη διατήρηση της μυστικότητας και διαφύλαξης αυτών από τρίτους είναι αποκλειστικά δική σας. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής των ανωτέρω κωδικών θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα και τη δημιουργία password.

6. Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία ISRG, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά

7. Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στη “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
1) Οι πληροφορίες των συναλλαγών σας συλλέγονται και αποθηκεύονται από εξουσιοδοτημένα όργανα και υπαλλήλους της «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.» και μέσω της ιστοσελίδας www.salko.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) για λογαριασμό της και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.
2) Η “ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.” δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
3) Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τρίτα άτομα για λογαριασμό της Εταιρείας και προκειμένου αυτά να εξυπηρετήσουν τις λειτουργίες της, το απόρρητο σας είναι απόλυτα ασφαλές.
4) Σε κάθε περίπτωση είστε και εσείς οι ίδιοι υπεύθυνοι για την προστασία των πληροφοριών που καταχωρείτε ηλεκτρονικά, γι’ αυτό συνίσταται να μην προβαίνετε σε αποκάλυψη αυτών σε τρίτα πρόσωπα.

8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.salko.gr προκειμένου να κάνετε εγγραφή και να προβείτε σε οποιαδήποτε παραγγελία θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία που αφορούν εσάς και την επιχείρηση σας . Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τηρούνται σε αρχείο είναι τα ακόλουθα:

• Ονοματεπώνυμο
• Όνομα Επιχείρησης
• Αριθμός Ταυτότητας
• ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ
• Διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου
• Αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας (φαξ)
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στη σελίδα μας τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τη διεκπεραίωση των συναλλαγών μαζί μας, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).
Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.salko.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.» σας παρέχουν ένα όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο προστασίας και η πρόσβαση τους στα προσωπικά σας στοιχεία γίνεται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.» επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για την οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή απορία σχετικά με τις προσωπικές σας πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 30 2310 656 261 ή να στείλετε e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

9. Αγορά και Τιμές Προϊόντων

Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μπορεί να βρει προϊόντα που αφορούν χαρτικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα υλικά σχολικού εξοπλισμού καθώς ενώ ξεχωριστή κατηγορία υπάρχει για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον. Προς διευκόλυνση σας τα προϊόντα μας χωρίζονται σε 4 κεντρικές κατηγορίες, με την κάθε κατηγορία να έχει και ένα δέντρο υποκατηγοριών.
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες από επαγγελματίες και πραγματοποιούνται αποστολές μόνο στην Ελλάδα. Οι παραγγελίες εκτελούνται τις εργάσιμες μέρες (09.00 – 17.00) Δευτέρα έως Παρασκευή. Όλα τα προϊόντα μεταφέρονται με ευθύνη του πελάτη & αποστέλλονται μόνο μετά την εξόφληση τους. Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας είναι σε Ευρώ (€) και περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Τα έξοδα αποστολής εμφανίζονται στο στάδιο της τελικής πληρωμής κατόπιν επιλογής του προϊόντος και προσθήκης αυτού στο ηλεκτρονικό καλάθι. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορεί να αναπροσαρμοστούν χωρίς προειδοποίηση.

10. Τρόποι Πληρωμής

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, η www.salko.gr σας προτείνει τους παρακάτω τρόπους πληρωμής για τις αγορές σας :
Α) Αντικαταβολή
Παράδοση των μετρητών κατά την παραλαβή της παραγγελίας από εσάς. 
Η χρέωση είναι επιπλέον …….. Ευρώ.
Β) Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.salko.gr της εταιρίας «ΧΑΡΤΙΚΑ SALKO A.E.» δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express και DINERS. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης καθώς επίσης και τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. 
Γ) Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο των αγορών σας στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασμό :

• Eurobank 
Αρ. Λογαριασμού: 0026 0216 97 0200139280 
Όνομα Δικαιούχου: Salko A.E

• Τράπεζα Πειραιώς 
Αρ. Λογαριασμού: 5229-020 236 -065 
Όνομα Δικαιούχου: Salko A.E

• Εθνική Τράπεζα 
Αρ. Λογαριασμού: 235/470185-25
Όνομα Δικαιούχου: Salko A.E

Εντός ……….. εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας σας. 
Στο καταθετήριο της Τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία :
• Το ονοματεπώνυμο σας 
• Τον αριθμό παραγγελίας που έχετε λάβει με email
και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 0 2310 663 780 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, δρομολογούμε την παραγγελία σας.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Δικτυακής Πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή της Δικτυακής Πύλης και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης/ χρήστης της Δικτυακής Πύλης συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Δικτυακής Πύλης από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των αρμόδιων Δικαστηρίων.
Από 15/2/2016 δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών εντός 90 ημερών δίνεται και μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πλατφόρμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.