Με βαθιά θλίψη για τον Αλέκο.

>>Με βαθιά θλίψη για τον Αλέκο.