Κατηγορίες

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 13 ΘΕΣΕΩΝ

Φάκελος επιταγών 13 θέσεων.
Expanding file.

Περιγραφή

Bar/Κωδ.

Size/Διαστ.

Pack/Συσκ.

5401
4 Χρώματα

14,5x27

1