ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ καρφίτσα, σπιράλ στενόμακρο, διπλό σπιράλ, εξήγησης στενόμακρο από την SALKO ΑΕ.