Κατηγορίες

ΜΠΛΟΚ ΛΑΧΝΩΝ

Μπλοκ Λαχνών σε χρώματα.

Περιγραφή
Bar | Κωδ.
Sheets | Φύλλα
Pack | Συσκ.
1403
5 χρώματα
1-100
10
1409
1-500
1
1404
1-1000
1
1410
1-2000
1