Επικοινωνία

>Επικοινωνία
Επικοινωνία2017-07-19T13:38:45+00:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου – Ο.Τ. 33Β | Οδός ΔΑ 12Α | Τ.Κ. 57022
Τηλ. 2310 656 261 | Τηλ. 2310 651 433 | Τηλ. 2310 651 811
Fax. 2310 663 780
e-mail: info@salko.gr

ΑΘΗΝΑ:
Τηλ.: 210 96 18 018
Fax: 210 96 19 740